Bütün muhataplarını coştur. Bu coşku sana mutluluk olarak geri dönecektir.